Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Oferta Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu

Oferta skierowana jest do osób, które planują założyć własną firmę i potrzebują wsparcia w początkowej fazie działalności oraz przedsiębiorstw, których działalność trwa nie dłużej niż rok. Propozycja MSAG obejmuje użyczenie powierzchni biurowych i wsparcie merytoryczne z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój działalności.

Obecnie wszystkie pięć powierzchni biurowych przeznaczonych pod wynajem jest zajęta.

 

W kompleksie MSAG działają:

Inkubator Przedsiębiorczości, w którym swoje siedziby mają:

 • Pracownia krawiecka „NIKA”, działająca od maja 2014 r., świadczy usługi krawieckie z zakresu szycia miarowego oraz dopasowywania i przeróbek odzieży do potrzeb klienta. W gamie produktów do nabycia są również śpiworki dla dzieci i pościel. Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do osób indywidualnych. Z usług Pracowni „NIKA” można skorzystać na miejscu bądź przez znany internetowy portal aukcyjny.

 • Ochotnicze Hufce Pracy- Punkt Pośrednictw Pracy, swoją działalność w Szydłowcu rozpoczął we wrześniu 2014 r. Do jego głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wsparcie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowaniu zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży. Szczególne działania skierowane są do młodzieży defaworyzowanej, czyli zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej ze środowisk niedostosowanych społecznie.

 • NETMAR Sp. z o.o., firma z Myślenic działająca w Szydłowcu od stycznia 2015 r., operująca w branżach teleinformatycznej i elektronicznej. Wykorzystuje nowoczesne technologie radiowe i światłowodowe (najnowocześniejsza na rynku technologia FTTH, dająca najwyższe prędkości dostępowe i stabilność łącza w atrakcyjnej cenie) w telekomunikacji. Do czerwca 2015 r., dzięki dofinansowaniu projektu z Funduszy Unijnych, za przyłączenie do takiego łącza nie ponosi się kosztów.

 • Punkt Usług Doradczych Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym dyżurują specjaliści z Urzędu Skarbowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, Powiatowego Urzędu Pracy. Punkt jest obsługiwany stale przez jedną osobę.

 

Centrum Obsługi Inwestora, w którym mieszczą się:

 • Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, działający na naszym terenie od lipca 2014 r., to pozarządowa organizacja, która zajmuje się edukacją ekologiczną, ochroną środowiska oraz aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie KRES, w ramach programu IWES (Innowacyjny system wspierania ekonomii społecznej na południowym Mazowszu), za główny cel stawia sobie zmniejszenie obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie radomskim poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich do lipca 2015 r., ale wsparcie będzie można nadal uzyskać w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 • Envistar Sp. z o.o. to zakład pracy chronionej, który oferuje wiele możliwości zatrudnieniowych dla osób niepełnosprawnych, a także wspiera różne inicjatywy społeczne.

 • DRAGADOS S.A., hiszpańska firma działająca w branży budowlanej i usługowej. Specjalizuje się w realizacji dużych projektów inżynieryjnych, takich jak budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Szydłowiec.

Zapotrzebowanie na powierzchnie do wynajęcia jest duże. Preferencyjne warunki, atrakcyjne cenowo, przyciągają wiele zainteresowanych osób i firm, także z zewnątrz.

Centrum Obsługi Inwestora posiada również nowoczesną salę konferencyjną z zapleczem cateringowym, z możliwością wynajęcia firmy cateringowej przez obsługującego salę. Audytorium można wynająć jednorazowo bądź na dłuższy czas, z tym że użyczający będzie miał prawo do jej użytkowania przez 2 dni w miesiącu.

Wszystkie informacje dotyczące wynajęcia powierzchni biurowych i sali konferencyjnej w MSAG można uzyskać w Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Kolejowej 36a lub pod numerem telefonu 883-846-144.

RPO WM