Lokale do wynajęcia

Operator Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu - Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. posiada do wynajęcia powierzchnie biurowe w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36.

W ofercie:

Informujemy że wymienione pomieszczenia oferujemy do użyczenia bez czynszu, wynajmujący pokrywa jedynie koszty użytkowania (energia elektryczna, woda, odpady komunalne).

Kontakt pod numerem tel. 607 661 614.