Wolna powierzchnia biurowa

Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. jako Operator MSAG w Szydłowcu posiada wolną powierzchnie biurową (1 pokój) w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 36. Pomieszczenie znajduje się na piętrze w/w budynku o pow. 14,87 m2 wyposażone w meble biurowe wraz z komputerem i drukarką. Informujemy że wymienione pomieszczenie oferujemy do użyczenia bez czynszu, wynajmujący pokrywa jedynie koszty użytkowania czyli media(energie elektryczną, wodę, ścieki, śmieci).