Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Założenia projektu

Główne założenia projektu to:

 • stworzenie miejsca propagowania i wspierania działalności gospodarczej w regionie,
 • stworzenie kompleksowo przygotowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach,
 • stworzenie możliwości zcentralizowania firm z otoczenia biznesu oraz zatrudnienia pracowników w celach doradczych,
 • powstanie nowych miejsc pracy (zmniejszenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia),   
 • pomoc dla nowo powstałych firm w prowadzeniu działalności gospodarczej.

RPO WM