Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Cel projektu

Celem projektu była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Szydłowiec. Wykorzystując niezagospodarowane obiekty (budynki) znajdujące się przy ulicy Kolejowej 36a w Szydłowcu stworzono odpowiednio:

 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt obejmował remont, modernizację i wyposażenie dwóch budynków jak również zagospodarowanie terenu wokół nich.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstał: zorganizowany kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługę biurową, usług wspierających biznes (doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz pomoc merytoryczna dla istniejących przedsiębiorców).

RPO WM