Cel projektu

Celem projektu była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Szydłowiec. Wykorzystując niezagospodarowane obiekty (budynki) znajdujące się przy ulicy Kolejowej 36a w Szydłowcu stworzono odpowiednio:

Projekt obejmował remont, modernizację i wyposażenie dwóch budynków jak również zagospodarowanie terenu wokół nich.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstał: zorganizowany kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługę biurową, usług wspierających biznes (doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz pomoc merytoryczna dla istniejących przedsiębiorców).