Kontakt

Centrum Obsługi Inwestora - ul. Kolejowa 36a, 26-500 Szydłowiec

Inkubator Przedsiębiorczości - ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec

OPERATOR:

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. - ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 617-08-82.