Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Przyłącza instalacyjne

W bezpośredniej bliskości przedmiotowego obszaru znajdują się następujące media:

 • miejska sieć wodociągowa (ul. Hubala, ul. Kolejowa),
 • miejski system kanalizacji sanitarnej (ul. Hubala, ul. Kolejowa) zakończony miejską oczyszczalnią ścieków,
 • gazociąg wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia (ul. Hubala,ul. Kolejowa),
 • linia energetyczna 110 kV,
 • miejska sieć ciepłownicza,
 • odprowadzenie wód opadowych projektowanym przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej.

Sąsiedztwo :

Dzielnica przemysłowa S2

RPO WM