Przyłącza instalacyjne

W bezpośredniej bliskości przedmiotowego obszaru znajdują się następujące media:

Sąsiedztwo :

Dzielnica przemysłowa S2