Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Informacje techniczne dotyczące działki

Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości znajduje się w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 36a.

Teren oznaczony nr ew. 1398/1 (o pow. 0,0304 ha KW 26459) i 1398/2 (o pow. 0,0709 ha KW 26459) na geodezyjnej mapie zasadniczej. Kształt działek – wielokąt, istniejący wjazd na teren inwestycji bezpośrednio z przyległej drogi powiatowej. Tereny sąsiednie są częściowo zabudowane obiektami zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej i gospodarczej.

W podłożu nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne lub grunty słabonośne.

Kwalifikacja podłoża gruntowego – proste warunki gruntowe. Jakość i nośność podłoża spełniały wymagania projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie fundamentowania budynków.

RPO WM