Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

  • budynki.jpg
  • centrum.jpg
  • centrum_.jpg
  • centrum_aneks.jpg
  • centrum_biuro.jpg
  • centrum_gabinet.jpg
  • centrum_garaze.jpg
  • centrum_hall.jpg
  • centrum_sala.jpg
  • centrum_sala_konf.jpg
  • centrum_sekret.jpg
  • centrum_winda.jpg
  • inkubator.jpg
  • inkubator_biuro.jpg
  • inkubator_biuro_2.jpg
  • inkubator_biuro_3.jpg
  • inkubator_hall.jpg

Harmonogram dyżurów

Punkt usług doradczych

Inkubator Przedsiębiorczości

  • Poniedziałek od 9:00 do 11:00 - Urząd Skarbowy w Szydłowcu,
  • Wtorek od 9:00 do 11:00 - pracownik Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego,
  • Środa od 9:00 do 11:00 - pracownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji UM,
  • Czwartek od 11:00 do 13:00 - pracownik Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju UM,
  • Piątek od 13:00 do 15:00 - Doradca Zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Centrum Obsługi Inwestora

  • czynne codziennie w godz. 9:00 do 14:00, tel. 883-846-144.

Inkubator Przedsiębiorczości

Program użytkowy

W budynku przygotowanych zostało 4 pomieszczenia biurowe. W wyniku przeprowadzonej modernizacji wnętrza zmienił się rozkład budynku, zostały przesunięte ściany wewnętrzne w efekcie czego powstało:

  • na parterze: 2 pomieszczenie biurowe (powierzchnia 16,71 m² i 10,65 m²) i sanitariat (powierzchnia 7,23 m²), holl komunikacyjny 14,38 m2 oraz wiatrołap o powierzchni 2,93 m² ze stropodachem,
  • na piętrze: 2 pomieszczenia biurowe (powierzchnia 18,79 m² i 14,87 m²) oraz hall o powierzchni 9,21 m² oraz sanitariat o powierzchni o 7,23 m2.
  • Piwnica: korytarz o powierzchni 16,62 m2, 4 pomieszczenia gospodarcze (11,32 m2, 6,90 m2, 8,84 m2, 14,28 m2).
  • Infrastruktura uzupełniająca: zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi, zieleń) Obiekt jest przystosowany do obsługi niepełnosprawnych. Wokół budynków zostały nasadzone trawy i niskopienna roślinność wieloletnia, wyznaczone zostały ciągi komunikacyjne wyłożone kostką betonową.

RPO WM