Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej

 • budynki.jpg
 • centrum.jpg
 • centrum_.jpg
 • centrum_aneks.jpg
 • centrum_biuro.jpg
 • centrum_gabinet.jpg
 • centrum_garaze.jpg
 • centrum_hall.jpg
 • centrum_sala.jpg
 • centrum_sala_konf.jpg
 • centrum_sekret.jpg
 • centrum_winda.jpg
 • inkubator.jpg
 • inkubator_biuro.jpg
 • inkubator_biuro_2.jpg
 • inkubator_biuro_3.jpg
 • inkubator_hall.jpg

Informacje techniczne dotyczące działki

Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości znajduje się w Szydłowcu przy ulicy Kolejowej 36a.

Teren oznaczony nr ew. 1398/1 (o pow. 0,0304 ha KW 26459) i 1398/2 (o pow. 0,0709 ha KW 26459) na geodezyjnej mapie zasadniczej. Kształt działek – wielokąt, istniejący wjazd na teren inwestycji bezpośrednio z przyległej drogi powiatowej. Tereny sąsiednie są częściowo zabudowane obiektami zabudowy przemysłowej, mieszkaniowej i gospodarczej.

W podłożu nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne lub grunty słabonośne.

Kwalifikacja podłoża gruntowego – proste warunki gruntowe. Jakość i nośność podłoża spełniały wymagania projektów architektoniczno-budowlanych w zakresie fundamentowania budynków.

Centrum Obsługi Inwestora

Program użytkowy

Budynek przeznaczony na potrzeby obsługi inwestora z pomieszczeniami biurowymi oraz salą konferencyjną. W budynku znajdują się:

 • na parterze: klatka schodowa wejściowa i wejście na piętro budynku, hall z szatnią (powierzchnia hallu: 22,71 m², szatni 8,41 m²), 3 sanitariaty (powierzchnia 8,07 m² i 4,38 m²), w tym łazienka dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia 4,10 m²) oraz sala konferencyjna (powierzchnia 66 m²) z zapleczem do cateringu (powierzchnia 3,69 m²) oraz zaplecze kuchenne (powierzchnia 9,60 m²).
 • winda dla przewozu osób niepełnosprawnych zapewniająca dojazd z zewnątrz budynku na parter i 1 piętro,
 • na piętrze: klatka schodowa, hall (powierzchnia 25,60 m²), 3 sanitariaty (powierzchnia 8,07 m² i 4,38 m²), w tym łazienka dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia 4,10 m²), 3 pomieszczenia biurowe w tym :1 pomieszczenie: 1 pokój powierzchnia 14,98 m² spełniający funkcję sekretariatu i 2 pokój powierzchnia 20,64 m² spełniający funkcję gabinetu; 1 pokój powierzchnia 29,40 m² z zapleczem o powierzchni 3,68 m²), pokój śniadaniowy (powierzchnia 9,60 m²) oraz magazyn (powierzchnia 12,07 m²),
 • piętra połączone są klatka schodową, która na parterze prowadzi do piwnicy, w której znajdują się : pomieszczenie techniczne o powierzchni 14,34 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,03 m². W piwnicy są też 4 garaże o powierzchni 18,5 m².

Przyłącza instalacyjne

W bezpośredniej bliskości przedmiotowego obszaru znajdują się następujące media:

 • miejska sieć wodociągowa (ul. Hubala, ul. Kolejowa),
 • miejski system kanalizacji sanitarnej (ul. Hubala, ul. Kolejowa) zakończony miejską oczyszczalnią ścieków,
 • gazociąg wysokiego ciśnienia i średniego ciśnienia (ul. Hubala,ul. Kolejowa),
 • linia energetyczna 110 kV,
 • miejska sieć ciepłownicza,
 • odprowadzenie wód opadowych projektowanym przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej.

Sąsiedztwo :

Dzielnica przemysłowa S2

Cel projektu

Celem projektu była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Szydłowiec. Wykorzystując niezagospodarowane obiekty (budynki) znajdujące się przy ulicy Kolejowej 36a w Szydłowcu stworzono odpowiednio:

 • Centrum Obsługi Inwestora
 • Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt obejmował remont, modernizację i wyposażenie dwóch budynków jak również zagospodarowanie terenu wokół nich.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstał: zorganizowany kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie nowo powstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługę biurową, usług wspierających biznes (doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz pomoc merytoryczna dla istniejących przedsiębiorców).

Założenia projektu

Główne założenia projektu to:

 • stworzenie miejsca propagowania i wspierania działalności gospodarczej w regionie,
 • stworzenie kompleksowo przygotowanych budynków do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach,
 • stworzenie możliwości zcentralizowania firm z otoczenia biznesu oraz zatrudnienia pracowników w celach doradczych,
 • powstanie nowych miejsc pracy (zmniejszenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia),   
 • pomoc dla nowo powstałych firm w prowadzeniu działalności gospodarczej.

RPO WM